Disclaimer     │

Disclaimer │

DISCLAIMER

Algemeen
De op deze website en/of sociale media van Lauwe on Ice gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van publicatie. Hoewel deze website en/of sociale media met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld kan het echter voorkomen, dat op de website en/of sociale media getoonde gegevens inmiddels zijn gewijzigd of onjuistheden bevatten. Lauwe on Ice wijst iedere aansprakelijkheid in dat verband van de hand. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.

Gegevens
Uw gegevens zullen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden beschermd. Een bezoeker kan de door hem of haar ingevoerde c.q. aangeleverde gegevens te allen tijde laten verwijderen uit het bestand van Lauwe on Ice. Dit kan door een schriftelijk verzoek of e-mail aan info@lauweonice.nl

Opnamen
Lauwe on Ice is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan, en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken via deze website, sociale media en/of andere promotiemiddelen.

Links
De links op deze website welke naar websites van derde partijen leiden staan niet onder controle van Lauwe on Ice. Lauwe on Ice is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door Lauwe on Ice gezien als een service en niet als een vereiste.

Copyright
Op alle uitingen c.q. media van deze website is copyright van kracht. Het gebruiken van uitingen is niet toegestaan zonder toestemming vooraf. Na toestemming is het gebruik van uitingen alleen toegestaan voor niet-commerciële en informatieve doeleinden, en onder vermelding van de onderstaande copyright melding. Het aanpassen van uitingen is niet toegestaan. Reproductie of distributie van uitingen buiten de kennis en toestemming van Lauwe on Ice is door de wet verboden.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Lauwe on Ice via info@lauweonice.nl. Daarnaast kunt u ons ook via e-mail berichten over mogelijke onjuistheden en onvolledigheden op onze website.

Copyright © 2013 Lauwe On Ice. Alle rechten voorbehouden.