Huisregels    │

Huisregels │

HUISREGELS

Lauwe on Ice streeft er naar om alle bezoekers van het evenement plezier te laten beleven. Om dit te bereiken is het van belang dat bezoekers zich aan de huisregels (algemene voorwaarden) van Lauwe on Ice houden. Door de verkrijging van een entreebewijs en/of betreding van het evenementterrein verklaart u zich akkoord met onderstaande huisregels.

1. Toegang tot het evenementterrein, in het bijzonder de toegang en het gebruik van de schaatsbaan, is geheel op eigen risico;

2. Betreden van de schaatsbaan c.q. het evenementterrein mag alleen op vertoon van een geldig entreebewijs. Het bezitten van een entreebewijs geeft niet automatisch recht tot toegang van de schaatsbaan, bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden;

3. De schaatsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen. Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen;

4. Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kledingstukken te dragen;

5. Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers en/of bezoekers;

6. Alle bezoekers dienen de aanwijzingen van de organisatie te allen tijde op te volgen;

7. Op verzoek van de organisatie dient men een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Indien men géén geldig legitimatiebewijs kan tonen kan men van het evenementterrein worden verwijderd;

8. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, dan wel wanneer zij het redelijkerwijs nodig acht, de toegang te weigeren c.q. van het evenementterrein te verwijderen;

9. Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen of in bezit te hebben in de directe omgeving van het evenementterrein: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens en/of scherpe voorwerpen;

10. Het is niet toegestaan dranken en/of etenswaren te nuttigen op de schaatsbaan;

11. In het horecagedeelte (tent), op de schaatsbaan en in alle toiletcabines of andere gesloten ruimtes op het evenementterrein geldt een algeheel rookverbod. Op het overkapt buitenterras mag wel gerookt worden.

12. In het horecagedeelte (tent) zal geen alcohol/ alcoholhoudende drank worden geschonken aan personen < 18 jaar;

13. Schade aan het evenementterrein, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker(s);

14. Aansprakelijkheid van de organisatie voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van het evenement mocht(en) ondervinden is uitgesloten;

15. De organisatie is gerechtigd om video-, foto- en/of geluidsopnamen te maken, verveelvoudigen en/of openbaar te maken waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang en/of recht dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen.

16. De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders of aanvullend te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

Organisatie Lauwe on Ice